Všeobecné podmínky užívání internetových stránek


Než začnete webové stránky používat, prosíme vás o přečtení těchto Podmínek použití. Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním potvrzujete, že jste si Podmínky použití přečetli, jejich obsahu porozuměli a vyjadřujete s nimi souhlas. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití, žádáme vás proto o jejich opuštění.


Provozovatelem internetových stránek soulhome.cz je společnost Welltrend s.r.o. se sídlem: Kališnická 379/10, 130 00 Praha 3, Česká Republika.


Jakékoliv užití internetových stránek soulhome.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek soulhome.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Welltrend s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek soulhome.cz.


Na internetových stránkách soulhome.cz jsou společností Welltrend s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Welltrend s.r.o..


Veškerý obsah internetových stránek soulhome.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek soulhome.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Welltrend s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Welltrend s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek soulhome.cz je průběžně obnovován a upravován. Společnost Welltrend s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek soulhome.cz.


Každý návštěvník užívá internetové stránky soulhome.cz na vlastní riziko. Společnost Welltrend s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek soulhome.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Welltrend s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek soulhome.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.


Společnost Welltrend s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky užívání internetových stránek kdykoliv změnit.

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek jsou platné a účinné od 1. 1. 2018.


Cookies


Cookies (malé soubory uložené na vašem počítači vytvořené za účelem odlišit vaší návštěvu od ostatních) používáme především kvůli analýze návštěvnosti. K analýze používáme nástroj Google Analytics, který zaručuje anonymitu dat – není tedy možné jednotlivé uživatele na jejich základě přímo identifikovat. Pokud s ukládáním souborů cookie nesouhlasíte, můžete je ve svém prohlížeči blokovat.


Další soubory cookie se ukládají tam, kde jsou na stránce videa Youtube. K čemu cookie využívají tyto služby se můžete dozvědět na jejich stránkách - Youtube (česky).


Návody na odstranění cookies v prohlížeči: